קנין בקרקע בשנת השמיטה והמסתעף מכך

הרב אברהם קופלוביץ
קנין בקרקע בשנת השמיטה והמסתעף מכך | תשפ"א
Share this