קנין אגב, גדרו ודיניו, חו"מ סימן רב

הרב יעקב אברהם כהן
קנין אגב, גדרו ודיניו, חו"מ סימן רב | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this