קניינים דרבנן להשלכות דאורייתא

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
קניינים דרבנן להשלכות דאורייתא | תשע"ח
Share this