קניה מחשוד, "לפני עיור לא תתן מכשול"

הרב ברטלר
קניה מחשוד, "לפני עיור לא תתן מכשול" | תשע"ד
Share this