קניה מחשוד, "לפני עיור לא תתן מכשול"

הרב חיים ברטלר
קניה מחשוד, "לפני עיור לא תתן מכשול" | תשע"ד
Share this