קיצור שולחן ערוך, דיני משיב הרוח וטל ומטר ויעלה ויבא ועננו

הרב יחזקאל שינפלד
קיצור שולחן ערוך, דיני משיב הרוח וטל ומטר ויעלה ויבא ועננו | תשפ"ב
Share this