קיפול בגדים בשבת

הרב ישראל גנס
קיפול בגדים בשבת | תשע"ט
Share this