קיומנו בישראל מותנה בקיום המצוות

הרב יוסף צ. בן פורת
קיומנו בישראל מותנה בקיום המצוות | תשפ"ב
Share this