קהילות יעקב, מסכת בבא קמא סימן מ"א - גוזל ע''מ לאבדה, המשך

הרב יעקב שכטר
קהילות יעקב, מסכת בבא קמא סימן מ"א - גוזל ע''מ לאבדה, המשך | תשע"ד
Share this