קהילות יעקב, בבא מציעא סי' י"ח, נתינת מתנות כהונה לכהן קטן

הרב יעקב שכטר
קהילות יעקב, בבא מציעא סי' י"ח, נתינת מתנות כהונה לכהן קטן | תשע"ז
Share this