צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה

הרב שבח צבי רוזנבלט
צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה | תשע"ט
Share this