ציווי הבעל לכתיבת הגט דרך הטלפון

הרב מיכאל צדוק
ציווי הבעל לכתיבת הגט דרך הטלפון | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this