צום י"ז בתמוז

הרב יוסף צ. בן פורת
צום י"ז בתמוז | תש"פ
Share this