פתרון לנגיף הקורונה, שכרם הגדול של תומכי התורה

הרב פנחס שלום פרידמן
פתרון לנגיף הקורונה, שכרם הגדול של תומכי התורה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this