פתיחה לעניין גיטין

הרב דוד לאו
פתיחה לעניין גיטין | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this