פשרה לפנים משורת הדין

הרב דוד לאו
פשרה לפנים משורת הדין | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this