פשט חדש ועצום במחלוקת הבית דוד והחיד''א לגבי ספק ספר ספירת העומר ביום וראיה לזה מהמשנ''ב ומהב''ה

הרב צבי פרידמן
פשט חדש ועצום במחלוקת הבית דוד והחיד''א לגבי ספק ספר ספירת העומר ביום וראיה לזה מהמשנ''ב ומהב''ה | תשע"ט
Share this