פר' בלק, עבודת ד' בתמימות, ובעניין מתי אומרים שמותר לעשות עבירה לשמה

הרב משה יעקב קליין
פר' בלק, עבודת ד' בתמימות, ובעניין מתי אומרים שמותר לעשות עבירה לשמה | תשע"ז
Share this