פרשת תרומה, מחצית השקל של אש

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תרומה, מחצית השקל של אש | תשפ"א
Share this