פרשת תרומה, לא הכובע קובע ולא המעיל מועיל

הרב חנן לדרמן
פרשת תרומה, לא הכובע קובע ולא המעיל מועיל | תשע"ט
Share this