פרשת תרומה, חשיבות מצוות צדקה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תרומה, חשיבות מצוות צדקה | תשע"ט
Share this