פרשת תרומה, חשיבות הזהב במשכן ה'

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תרומה, חשיבות הזהב במשכן ה' | תשע"ח
Share this