פרשת תרומה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

הרב יצחק חיים פרץ
פרשת תרומה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" | תשע"ד
Share this