פרשת תרומה, הלימוד העצום שנלמד ממה שהכרובים היו פני ילדים - זכר ונקבה

הרב משה יעקב קליין
פרשת תרומה, הלימוד העצום שנלמד ממה שהכרובים היו פני ילדים - זכר ונקבה | תשע"ט
Share this