פרשת תרומה, בעניין השראת השכינה במינון שווה ערך לדרגת כל אחד בתורה ובמעלת כוונת לשמה במעשה ידינו

הרב משה יעקב קליין
פרשת תרומה, בעניין השראת השכינה במינון שווה ערך לדרגת כל אחד בתורה ובמעלת כוונת לשמה במעשה ידינו | תש"פ
Share this