פרשת תצווה - האדם, המשכן והעולם קשורים זה בזה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תצווה - האדם, המשכן והעולם קשורים זה בזה | תשע"ח
Share this