פרשת תצוה, שבת זכור, פורים

הרב שלמה לוינשטיין
פרשת תצוה, שבת זכור, פורים | תשע"ז
Share this