פרשת תצוה - שבת זכור, זכירת מעשה עמלק

הרב אשר וייס
פרשת תצוה - שבת זכור, זכירת מעשה עמלק | תשס"ט
Share this