פרשת תצוה, להתחזק באמונה בהשגחה פרטית

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תצוה, להתחזק באמונה בהשגחה פרטית | תשע"ז
Share this