פרשת תצוה, אותיות השבטים מרמז על קריאת שמע

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת תצוה, אותיות השבטים מרמז על קריאת שמע | תשע"ט
Share this