פרשת תזריע, נשים צדקניות, תפקיד האשה, מידת הבטחון

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת תזריע, נשים צדקניות, תפקיד האשה, מידת הבטחון | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this