פרשת תזריע מצורע וענייני מצות מילה

הרב אריה לייב שפירא זצ"ל
פרשת תזריע מצורע וענייני מצות מילה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this