פרשת תזריע, המצורע דוגל ב'חופש הדיבור' לכן הוא מגורש מחוץ למחנה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תזריע, המצורע דוגל ב'חופש הדיבור' לכן הוא מגורש מחוץ למחנה | תשע"ט
Share this