פרשת תולדות, מכירת הבכורה

הרב שלמה הורביץ
פרשת תולדות, מכירת הבכורה | תשע"ח
Share this