פרשת תולדות, מכירת הבכורה

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
פרשת תולדות, מכירת הבכורה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this