פרשת תולדות, מכירת בכורה בחיי האב

הרב אשר וייס
פרשת תולדות, מכירת בכורה בחיי האב | תשע"ז
Share this