פרשת תולדות, יהודי וגוי - שני מקבילים שלא נפגשים

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תולדות, יהודי וגוי - שני מקבילים שלא נפגשים | תשע"ט
Share this