פרשת תולדות, "ויקח מאבני המקום"

הרב שלמה הורביץ
פרשת תולדות, "ויקח מאבני המקום" | תשע"ח
Share this