פרשת תולדות, "ויעקב איש תם יושב אוהלים"

הרב שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל
פרשת תולדות, "ויעקב איש תם יושב אוהלים" | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this