פרשת תולדות, "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"

הרב אייל וקסלר
פרשת תולדות, "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this