פרשת תולדות, המטעמים שבקש יצחק, וגדר הקרבנות של שני גדיי העזים והיין שהביא לו יעקב

הרב נחום שיינין
פרשת תולדות, המטעמים שבקש יצחק, וגדר הקרבנות של שני גדיי העזים והיין שהביא לו יעקב | תשפ"א
Share this