פרשת תולדות, הבארות והשלום עם מדינות ערב

הרב מרדכי דוד נויגרשל
פרשת תולדות, הבארות והשלום עם מדינות ערב | תשפ"א
Share this