פרשת תולדות, האם לרשע יש בחירה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת תולדות, האם לרשע יש בחירה | תשע"ט
Share this