פרשת שקלים, מחצית השקל

הרב יוסף רפפורט
פרשת שקלים, מחצית השקל | תשע"א
Share this