פרשת שקלים, "ואהבת לרעך כמוך"

הרב ציון כהן
פרשת שקלים, "ואהבת לרעך כמוך" | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this