פרשת שמיני, "לא תאכלום כי שקץ הם"

הרב אשר וייס
פרשת שמיני, "לא תאכלום כי שקץ הם" | תשס"ח
Share this