פרשת שמיני, הידור ושמחת מצוה

הרב יצחק קולדצקי
פרשת שמיני, הידור ושמחת מצוה | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this