פרשת שמות, יהודי חייב להתאמץ עד שיחוש בצער זולתו

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת שמות, יהודי חייב להתאמץ עד שיחוש בצער זולתו | תשע"ח
Share this