פרשת שמות, יהודים מאמינים בני מאמינים בדבר חובתנו להאמין בכל יהודי תלמיד וחניך

הרב ישראל אשלג
פרשת שמות, יהודים מאמינים בני מאמינים בדבר חובתנו להאמין בכל יהודי תלמיד וחניך | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this