פרשת שמות, 'ותקח לו תיבת גומא'

הרב משה רוט
פרשת שמות, 'ותקח לו תיבת גומא' | תשפ"א
Share this