פרשת שמות, "ותכבד העבודה על האנשים"

הרב אליעזר שוואב
פרשת שמות, "ותכבד העבודה על האנשים" | תשע"ח
Share this